2.1.2.4.3.2.1 Infotainment

Infotainment is een mix van informeren en entertainen. Voor veel mensen sluiten spel en discipline elkaar uit, zeker als het om de ‘zwaardere’ vormen van toetsing of evaluatie gaat. Dat is jammer want leren vraagt spel & discipline! Het is mogelijk echter wel degelijk mogelijk om intrinsieke motivatie (fun, competitie, sociale vergelijking) en extrinsieke motivatie (toetsing en kwaliteitsborging) in elkaars verlegde te leggen.

Hoe doe ik dat?

  1. U vergroot op humoristische wijze kritische situaties uit om aldus impliciete waarden en normen, en desgewenst didactische eindtermen, te expliciteren
  2. U past het principe van 'omdenken' toe.