2.3.1 van Gelder

Voor het inrichten van onderwijs, gericht op het systematisch verwerven en toepassen van gangbare kennis en kunde (bijv. cursorisch onderwijs), kan men gebruik maken van het onderstaande model van van Gelder. 

 

 

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat onderwijs zich nooit in een vacuum afspeelt, er is altijd sprake van een onderwijscontext
  2. U weet dat onderwijs altijd betrekking heeft op doelen en een doelgroep
  3. U plant op basis van eindtermen
  4. U creeert een onderwijsaanbod
  5. U kiest bijpassende werkvormen
  6. U zorgt voor leerstof
  7. U zet docenten in en organiseert het onderwijs. U voert uit
  8. U gaat na of uw leerlingen voldoen aan uw verwachtingen, u toetst
  9. U gaat na of uw programma voldoet aan uw verwachtingen, u evalueert

Meer weten? Zie B.2.2