x.4.2.4 Opleidingsplan

Een opleidingsplan helpt om het midden te vinden tussen panklare recenten en contextspecifiek maatwerk. Als professional creeert men daarmee een kader voor de te nemen stappen bij de uitvoering. 

Hoe doe ik dat?

  1. U formuleert eerst uw doelen: wat willen we bereiken, waar willen we heen?
  2. U stelt de uitgangssituatie vast, bijvoorbeeld met een sterkte-zwakte-analyse en een knelpunten-bepaling
  3. U gaat na op welke manier educatie een mogelijke bijdrage kan leveren aan oplossingen
  4. U kiest voor bepaalde kennis-, houding- en gedragsdoelen en voor doelgroepen en maakt u strategische keuzes over middelen, media etc.
  5. U bepaalt de tijds-as en de prioriteiten
  6. U gaat aan de slag met de concrete invulling: welke lesprogramma's voor welke doelgroepen, welke werkvormen etc.   
  7. U evalueert uw werk: wat was het gevolg van een bepaalde vorm van educatie? Desgewenst maakt u gebruik van (gestandaardiseerde) hulpmiddelen als pre-testen, feedback via dagboek-methoden, vragenlijsten of interviews.