x. Voorwaarden ervaringsleer

Ervaringsleren is uiterst effectief, mits aan een aantal strikte en vaak moeilijk te realiseren voorwaarden wordt voldaan. 

Hoe doe ik dat?

  1. U kunt en durft zich als professional kwetsbaar op te stellen en verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen prestaties en leerproces
  2. U heeft inzicht in uw eigen leerproces en het vermogen om dat zelf aan te sturen
  3. U beschikt over visie op wat u wilt leren en vertaalt die visie vervolgens in werk- en ontwikkeldoelen
  4. U beschikt over goede begeleiding, waarbij een heldere en zuivere manier van feedback essentieel is
  5. U verwart de feedback of mening van meer ervaren professionals niet met 'de norm'
  6. U houdt uw emoties in toom omdat anders het leereffect op voorhand teniet wordt gedaan.