x. ELO-vervolg

Leren is het leggen van nieuwe verbanden met als doel er 'beter' van te worden. Oefenen of trainen is vervolgens dit nieuwe verband zo vaak gebruiken dat het gewoon(te) is geworden. Het best leert men door zelf les te geven.

Hoe doe ik dat?

Het ELO-concept is geschikt voor alle vormen van leren en kan door z'n flexibele opzet op maat worden gemaakt voor diverse soorten onderwijs en uiteenlopende doelgroepen. De ELO biedt u de mogelijkheid om diverse leer- en werkvormen met elkaar te combineren.
- U participeert in het platform
U kiest voor een competentiegerichte aanpak
-
U maakt gebruik van probleemgestuurd onderwijs
-
U kiest voor diversiteit in termen van leerstijlen
-
U kiest voor diversiteit in leerniveaus
-
U hanteert het VETO-oefenprincipe;
- U maakt gebruik van en/of draagt bij aan een op groei en verbetering gerichte
WIKI en bijbehorende studiemodules.

Informatie krijgt pas betekenis als het tot uiting komt in functionaliteit voor de gebruiker. Deze ELO kent de volgende hoofd- en ondersteunende functionaliteiten:
1.
Hoofdfuncties, zoals  leer-, werk- of handboek etc.:
2.
Ondersteunende functies, zoals zoek- en 
    kopieerfaciliteiten etc.: