2.3 Modellen

Een model is een schematische voorstelling van de werkelijkheid. Men gebruikt dit soort afbeeldingen of visualisaties vooral om ingewikkelde zaken overzichtelijk en daarmee inzichtelijk te maken.  

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van het algemene onderwijsmodel van Leon van Gelder

  2. U hanteert het model van Virtual Action Learning (VAL)

  3. U hanteert de metafoor van het leerlandschap

  4. U bouwt aan een lerende organsatie met behulp van het SECI-model

  5. U gebruikt voor complexe vaardigheden het 4 componenten Instructional Design-model (4C/ID)

  6. U werkt met het Ahmas-fractaalmodel    (zie ook  B.2.4).