4.4.3 Maatwerk

Hoewel academisering, al of niet met behulp van modulair onderwijs, een prima ontwikkelingsgerichte oplossing is, mogen mensen die zorg dragen voor de integratie van kennis en kunde met de strategische toepassing daarvan niet ontbreken. Leren is immers primair een sociaal en intentioneel proces.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat onder invloed van de 5 i’s (informatisering, intensivering, individualisering, informalisering en internationalisering) schaarste inmiddels is overgegaan in overvloed en onder invloed van modellen als de Canmeds-rollen en de Governance-cirkel, is ook dit denken in principe gemakkelijk toegankelijk
  2. U vergeet niet dat oefening noodzakelijk is. Deliberate practice, het doorlopend oefenen en feedback krijgen op het steeds hogere niveau van functioneren tot het vereiste expertniveau is bereikt, is het devies
  3. U realiseert zich dat strategisch toepassen van kennis en kunde beheersing vereist en dat impliceert het doorbreken van routine of reflexmatig handelen ten gunste van doordacht handelen.