4.3 Leerplatform

Een leerplatform bestaat uit een of meer elektronische leeromgevingen (ELO's) die samen een complex softwaresysteem vormen waarmee men leerprocessen kan organiseren. Met behulp van ELO's kan men de interactie tussen het proces van leren, de communicatie die nodig is voor dat leren en de organisatie van het leren faciliteren (Droste, 2003)

Hoe doe ik dat?

  1. U combineert functionaliteiten, u werkt multifunctioneel
  2. U combineert modaliteiten, u levert flexibel maatwerk
  3. U combineert....