x Waarom-vraag

Om gedrag te beschrijven in termen van accountability (verantwoording), flexibiliteit (maatwerk) en pragmatisme (uitvoerbaarheid) is het zaak om dat gedrag wezenlijk te begrijpen.

Hoe doe ik dat?

  1. U vraagt zich af waarom dit gedrag of begrip bestaat, waartoe het dient. En in het verlengde daarvan: waarom moet ik als gebruiker dit weten, respectievelijk als maker: waarom moeten mijn gebruikers dit weten?
  2. U verdiept zich in de de determinanten (vakkennis) en processen (methodisch) die de werking van het gedrag bepalen. U let daarbij ook op de chronologie, de ontwikkeling in de loop van de tijd
  3. U vertaalt uw kennis en kunde in een praktische, context-gerelateerde, toepassing, bij voorkeur m.b.v. metacompetenties (zoals communiceren & samenwerken, organiseren etc.).