2.1.2.1 Leerstijlen

Mensen hebben soms een voorkeur voor een bepaalde manier van leren. Men kan er voor kiezen lesmateriaal en methodiek aan te bieden die passen bij de betreffende voorkeur (congruent of symmetrisch aanbieden), maar men kan ook juist omgekeerd (complementair) te werk gaan zodat mensen ook leren om op een andere manier te werken.

Welke stijlen kan men onderscheiden?