4.5 VETO

Competentiegericht leren kan pas vorm krijken als deze is ingebed in een praktijk of context en vooral als de lerende op het gebruik van competenties in die context wordt bevraagd.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt, naast content, gebruik van het VETO-principe. VETO is een acroniem dat staat voor: