x.3.3.4.2.1 Pettenprobleem

Men spreekt van een pettenprobleem als men vanuit de ene rol, bijvoorbeeld de vakmatige, niet meer neutraal kan kijken naar een probleem dat ook, of misschien wel juist, vanuit de andere rol, bijvoorbeeld die van opleider, een andere aanpak vergt.