x.3.3.4.2 Rolverwarring

De rol van opleider is voor inhoudelijk professionals geen gemakkelijke rol en men vlucht daarom nog wel eens in de rol van vakexepert. Dat is invoelbaar, maar om rolverwarring te voorkomen is het zaak dit te vermijden.  

Hoe doe ik dat?

  1. U voorkomt het zogenaamde pettenprobleem 
  2. U weerstaat de verleiding om zelf te snel met inhoudelijke oplossingen te komen; bij opleiden gaat het ook om 'leren leren'
  3. U beseft dat er een spanningsveld bestaat tussen het belang van een zo laag
    mogelijke foutenmarge, en het 'leren van fouten'.