x.3.1.3.4 Hier-en-nu

Opleiden vraagt om gedragsverandering en roept daarom ook altijd verzet of weerstand op, maar dat helaas vaak verborgen blijft. Als opleider is het van strategisch belang dit soort verborgen agenda's snel op te sporen en ze in een groeiperspectief te plaatsen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U let op de interactie met uw opleideling(en) en krijgt daarmee zicht op gedrag waarmee ze hun eigen ontwikkeling in de weg staan
  2. U let vooral op (in)congruentie tussen verbaal en non-verbaal gedrag, ongeinteresseerdheid etc. 
  3. U volgt opleidelingen gedurende lange(re) tijd en signaleert eventuele patronen, herhalend gedrag dat het ontwikkelen van de gewenste competentie belemmert
  4. U benoemt de positieve kant van de kritiek in het verleden of heden aan, maar geeft tevens aan dat het tijd wordt om de volgende stap (richting nieuw gedrag) te maken.