x.3.1.3.3 Dobbermodel

Opleiders hebben alleen toegang tot het zichtbare gedrag van opleidelingen, de kennis en de vaardigheden. Wat onzichtbaar blijft, zijn de onderliggende opvattingen. Nog dieper liggen de waarden, motieven en drijfveren. Men vergelijkt deze situatie wel eens met een ijsberg (McClelland) of dobber (Aukes), die zich, van boven naar onder laat kenschetsen als: doen, denken, willen. Het denken en het willen belemmeren vaak het doen.