x.3.1.3.2 Eigenaarschap

Het eigenaarschap betekent dat de opleideling zelf ‘eigenaar’ is van zijn ontwikkelingsproces en bijbehorende leertraject. Hij wil zelf verantwoordelijkheid nemen voor zijn gedrag, zelf de regie voeren over de ontwikkeling van zijn competenties en wil zich inzetten om het gewenste resultaat te bereiken. De opleider ondersteunt dit proces. Zeker wat oudere opleidelingen zijn gewend om autonoom te werken, maar soms hebben ze even steuntje in de rug nodig om bepaalde competenties te ontwikkelen.