x.3.3.5 Veranderkracht

Opleiden is mensen veranderen en dat roept weerstand op. Als die weerstand heftig is, is de inzet van strategische veranderkracht geboden.

Hoe doe ik dat?

  1. U merkt dat de ander zijn gedrag met dooddoeners verklaart, u herkent een rationalisatie
  2. U ziet de sterke ambivalentie bij de ander en het gebrek aan relativering, u herkent het  splitsing 
  3. U merkt dat de ander alle negatieve gevoelens en gedachten aan anderen toeschrijft, u  doorziet projectie
  4. U ziet dat de ander 'ja' zegt, maar 'nee' doet. Als u de druk opvoert ontstaat er al snel passieve agressie 
  5. U doorbreekt het gesignaaleerde probleemgedrag door het aangaan van een dialoog.