x.3.1.2 Structuur

Opleiden kenmerkt zich ook in strategisch opzicht door een vaste structuur en doelgerichte, gefaseerde aanpak. 

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt een aan de coachingswereld ontleende aanpak, de 'Goal, Reality, Options & Wrap-up' (de GROW-methode
  2. U hanteert een gefaseerde benadering, waarbij u focust op ontwikkeling
  3. U stelt vroeg vast wat de best passende aanpak is, u voert een intake-gesprek.