3.6 Consultatie

Consultatie is hulp bij problemen in functie-uitoefening met als doel te komen tot effectieve en efficiënte hulpverlening

Inhoud
Werkuitvoering en werkproblemen

Verantwoordelijkheid t.a.v. cliënt
Laag

Verantwoordelijkheid t.a.v. instelling
Hoog

Beschikbaarheid
Iedere sessie is afgerond geheel

Kosten
afhankelijk van declaratiecultuur