2.1 van Gelder

Voor het inrichten van onderwijs, gericht op het systematisch verwerven en toepassen van gangbare kennis en kunde (bijv. cursorisch onderwijs), kan men gebruik maken van het onderstaande model van van Gelder.  

 

Hoe doe ik dat? 

1. U beseft dat onderwijs zich altijd in een bepaalde omgeving afspeelt, de onderwijscontext

2. U weet dat onderwijs altijd betrekking heeft op doelen en doelgroepen

3. U formuleert eindtermen

4. U creëert een onderwijs-aanbod

5. U regelt alles wat verder nodig is, u organiseert

6. U toetst

7. U evalueert.